keskiviikko 8. toukokuuta 2013

Oliko Marx väärässä?

Mikä Marxin ennustuksista tai ajatuksista ei näyttäisi toteutuvan?

Karl Marx teki ensimmäisen kokonaisvaltaisen teorian teollisesta yhteiskunnasta ja kapitalismista.

Hän liitti seuraavia asioita kapitalismiin tai ennusti niiden tapahtuvan:

- pääomien kasautuminen
- maailmanmarkkinat
- tuotannon keskitys, rationalisointi
- kommunikaatio irtaantuu kasvokkaisesta (Internet, Facebook!)
- massamedia valtaa uusia markkinoita
- kansallisvaltio vahvistuu, mutta ei voi haastaa kansainvälisen kapitalismin mahtia
- porvaristo vastaa kapitalismissa dynaamisesta kehityksestä, kapitalismin maailman on porvariston luoma
- tarvemaailma monipuolistuu
- inhimilliset kyvyt kehittyvät
- suhde luontoon on hyötynäkökulma
- kapitalismilla on taipumus tuhota luomansa mahdollisuudet
- järjestelmään on sisäänrakennettu voittojen pienenemisen tendenssi
- keskiössä luokat ja talous
- kapitalismissa luokkaristiriidat ovat ratkaisemattomia
- kapitalismi vaikuttaa myös mentaalisissa rakenteissa, ideoissa ja mielikuvissa
- työväenluokka ei juuri menetä jos kapitalismi romahtaa, siksi se on muutoksen agentti


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti