maanantai 3. kesäkuuta 2013

Viettien voimakenttä ja välinpitämätön ihmisessä

"Ihminen, vaikka kuinka tietoisesti minuuttaan rakentaisikin, ei koskaan saavuta yhtenäisyyttä, rationaalista elämänhallintaa ja täydellistä oman minänsä isännyyttä. Se monimuotoinen ja rajoiltaan epäselvä viettien voimakenttä, jollainen ihminen ensimmäisinä elinvuosinaan on, ei lakkaa oikeastaan missän vaiheessa kokonaan olemasta. Sosialisaation kuluessa siitä yritetään tuottaa kokonaisvaltainen ja ehyt identiteetti, mutta itsestään tietoisellakin ihmisellä on myös loogisuuteen, kausaalisuuteen ja muihin vastaaviin eheyttäviin käytäntöihin nähden välinpitämätön puolensa. Siksi identiteettiä ei pidä liikaa samastaa järkeen, tietoisuuteen ja minäkertomuksiin." - Flax 1991

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti