tiistai 16. heinäkuuta 2013

Suomi jälkijunassa miesten ja naisten palkkatasa-arvossa niin Pohjoismaissa kuin OECD-tasolla

"Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana sukupuolen mukainen palkkaero on kaventunut, mutta Suomessa tilanne on 1980-luvun lopulla lähtien jämähtänyt suurin piirtein iskulauseenomaiselle "naisen euro on 80 senttiä" -tasolle (Lehto 2007). Tämä noin 20 prosentin palkkaero kuvaa säännöllisen työajan keskimääräisten kuukausiansioiden eroa. Se kertoo naisten ja miesten töiden erilaisesta palkkauksellisesta arvostuksesta sekä eri sektoreiden erilaisesta palkanmaksukyvystä.

Miesten ja naisten välinen palkkaero on Suomessa suurempi kuin OECD-maissa keskimäärin ja suurempi kuin muissa Pohjoismaisa. OECD:n tilaston mukaan kuilu vuonna 2005-2006 oli Suomessa 19, Ruotsissa 15 ja Tanskassa 11 prosenttia (OECD Employment Outlook 2008, Julkunen 2009b, 76).

Suomalaista palkkakuilua ei voi selittää naisten vähäisemmällä koulutuksella, työkokemuksella ja ammatillisella järjestäytymisellä tai lyhyemmällä työajalla. Pohjoismainen vertailu osoittaa, ettei selitykseksi kelpaa myöskään naisvaltaisen julkisen sektorin laajuus ja siihen liittyvä segregaatio."

- Julkunen

1 kommentti:

  1. Jos ajattelet omilla aivoillasi, tiedät, ettei "palkkavertailussa" voi ottaa huomioon tehtyjä työtunteja, kuukausipalkat kun maksetaan etukäteen jo puolessa kuussa, eikä työtunnit ole tiedossa. Kyseessä siis on kuukauden bruttoansioiden vertailu ilman tuntiperustaisesti maksettuja ylityökorvauksia. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan mukaan vuonna 2007 kokoaikatyötä tekevät miehet tekivät 1800 tuntia ja naiset 1600 tuntia vuodessa. Ajankäyttötutkimus vuodelta 1999 antoi tunneiksi miehille 1900 tuntia ja naisille 1600 tuntia vuodessa. Tämä selittää erot ansioissa. Palkkaa miehet ja naiset saavat Suomessa suunnilleen saman verran tekemäänsä työtuntia kohden.

    VastaaPoista